B & O fase 5b, plan De Weiden

  • Plandeel 5 Noord
  • Gemeente Hoorn
  • Status project In ontwikkeling

B & O fase 5b, plan De Weiden

Het project De Weiden wordt gerealiseerd in fase 5B Noord, wat globaal ligt tussen de Strip, Bangert en de gemeentegrens met Drechterland. Het project is onderdeel van de "Hoge Hemen", wat zich kenmerkt door het dorpse kararakter met veel groen en water.
Via de centrale ontsluitingsweg De Strip bereikt u snel de Westfrisiaweg, NS station Hoorn Kersenboogerd en het centrum van Hoorn. De Westfrisiaweg sluit op haar beurt weer aan op de A7 richting Amsterdam en Leeuwarden

De Weiden krijgt een streekeigen en intiem karakter. De Weiden vormen een verzameling van oude veldnamen die van oudsher voorkomen in het plangebied, zoals de Molenweid, de Lienweid en de Kieftslootweid. In de wijk komen de watergangen uit het oorspronkelijke landschap terug. De wijk heeft verder een dorpse opzet met veel groen en zicht op de molen ‘De Krijgsman’.

Zie ook https://www.deweidenhoorn.nl/