Sponsor ALKMAAR ONTZET 8 oktober

Ook dit jaar is VBM Ontwikkeling een van de hoofd sponsoren van ALKMAAR ONTZET. Rond en op 8 oktober vieren vele Alkmaarders de overwinning op de Spaanse overheerser in 1573. Dit Alkmaarse feest kent ieder jaar een eigen thema en er zijn festiviteiten voor jong en oud. Een van de doelen van de 8 October Vereeniging Alkmaar Ontzet is het bevorderen van het bewustzijn omtrent onze democratische verworvenheden van vrijheid en verdraagzaamheid, onder meer bekeken vanuit de historische betekenis van de stad Alkmaar. De vereniging beoogt verder de binding en saamhorigheid in de Alkmaarse samenleving te versterken en de identiteit van Alkmaar en haar gemeenschap uit te bouwen.