Veelgestelde vragen

Nazorg

Ja, dit is mogelijk. U mag enkel het bedrag blokkeren welke in redelijke verhouding staat met de nog openstaande punten. Bij het onterecht blokkeren van het depot kan er rente in rekening gebracht worden.

Hier staat een herstel termijn voor van 3 maanden. De aannemer zal natuurlijk zijn uiterste best doen de opleverpunten zo speodig mogelijk uit te voeren

Wij verstrekken helaas geen bouwtekeningen. Bij oplevering worden u alleen de revisietekeningen verstrekt ter indicatie.

Ik heb lekkage in mijn badkamer/toilet, die ik na oplevering heb laten plaatsen.

Deze klacht dient u bij u degene te melden die uw badkamer/toilet heeft aangelegd na de oplevering. Wanneer deze kan aantonen dat de oorzaak bij VBM Ontwikkeling ligt, neemt u met ons contact op zodat wij iemand langs kunnen sturen om dit te constateren. Als blijkt dat het onder de garantie valt, zullen wij de klacht verder afhandelen.

Scheurvorming die het gevolg is, of mede het gevolg is, van droog- of verhardingskrimp van het materiaal of van invloeden van buitenaf, valt niet onder de garantie, tenzij de scheurvorming afbreuk doet aan de degelijkheid van de constructie.

Helaas valt dit niet onder de garantie. Beschadigingen moeten tijdens de oplevering gemeld worden.

U heeft diverse garantietermijnen. Deze variëren van 1 jaar tot 6 jaar, naargelang van het onderdeel. U kunt de garantietermijnen nazien in het boekje Garantie- en waarborgregeling (bijlage A), dat u bij de koop van uw woning heeft ontvangen.